HARI SUKAN NEGARA DAERAH TEMERLOH

Aktiviti terkini | 19 Oktober 2019

Tempat Aktiviti:
Dataran Kubang Gajah, Temerloh

Tujuan :
• Menggalakkan rakyat kea rah gaya hidup lebih sihat
• Meningkatkan kadar penglibatan rakyat bersukan dari 40% ke 60% sebagai sebuah Negara maju
• Membudayakan sukan sebagai amalan rakyat Malaysia
• Membantu mengurangkan kadar penyakit kronik di kalangan rakyat Malaysia
• Mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat

Kelebihan Aktiviti :
• Matlamat penganjuran program tahunan ini adalah untuk dijadikan agenda nasional selari dengan matlamat Negara kea rah wawasan 2020.
• Selain itu, ia juga bertujuan untuk mendidik rakyat Malaysia untuk mengamalkan gaya hidup sihat dengan penyertaan aktif dalam aktiviti fizikal.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :