KARNIVAL KOI NAK SIHAT

Aktiviti terkini | 24 & 25 Ogos 2019

Tempat Aktiviti:
Dataran Temerloh, Pahang

Tujuan :
• Merapatkan hubungan silaturahim antara staf-staf Pusat Internet di daerah Temerloh serta berbincang aktiviti-aktiviti bersama di masa akan datang
• Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan komuniti belia tentang kepentingan melakukan aktiviti fizikal
• Memupuk sikap positif dalam komuniti belia terhadap amalan aktiviti fizikal serta membina kemahiran, keyakinan diri dan menggalakkan komuniti belia melakukan aktiviti fizikal

Kelebihan Aktiviti :
• Mempromosikan fungsi Pusat Internet & perkhidmatan yang ditawarkan oleh Pusat Internet
• Mentransformasikan pemikiran rakyat tentang perlunya tahap kesihatan yang lebih baik
• Melahirkan rakyat yang positif terhadap gaya hidup yang aktif dan berhasrat untuk mencapai kesejahteraan hidup serta memberi kemahiran berkaitan cara hidup sihat supaya dapat dipraktikkan dalam kehidupan seharian

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :