Mempelajari dan mencipta video kreatif menggunakan software “Easy Movie Maker”

Aktiviti terkini | 22 Oktober 2016

Tempat Aktiviti:
PI1M Bukit Cermin

Tujuan:
• Menarik minat pelajar supaya lebih cenderung kepada aktiviti teknikal yang lebih kreatif.
• Pelajar dapat mengambil peluang untuk belajar tentang ilmu pembikinan video secara asas dahulu.
• Mengeratkan lagi hubungan antara staff dengan peserta untuk lebih mudah berkomunikasi.

Kelebihan Aktiviti:
• Memperkenalkan fungsi PI1M & perkhidmatan yang ditawarkan oleh PI1M.
• Merapatkan hubungan antara kakitangan PI1M dengan komuniti setempat.
• Merangsang pelajar untuk menjadi seorang yang kreatif dalam membuat sesuatu tugasan yang diberikan.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan