PERTANDINGAN REKA CIPTA

 

16 April 2016 | Aktiviti Terkini

Tujuan Program :

TUJUAN :

• Meningkatkan tahap kreativiti pelajar melalui kaedah penciptaan semula
• Menjadikan PI1M Bukit Cermin sebagai salah satu pusat komuniti setempat

Kelebihan/kebaikan Aktiviti :

• Menggalakkan pemikiran kritis dalam kalangan peserta
• Mendidik peserta untuk bersikap mesra terhadap alam sekitar
• Menanam sikap kreatif dan inovatif dalam kalangan peserta

Pelaksanaan Aktiviti :

• Taklimat ringkas peraturan aktiviti
• Pertandingan berlangsung
• Penyampaian hadiah kepada pemenang